آیا به فردی که درکما می باشد،دیه تعلق می گیرد؟

با سلام .به علت تصادف بایک تاکسی در خیابان به مدت 43 روز در کما بودم و به هوش آمدم . بعد از به هوش آمدن در تکلم مشکل پیدا کردم و اختلال در تکلم تایید شده است و می خواهم اقدام به شکایت کنم .آیا با توجه به این شرایط و چون که به هوش آمدم می توانم دیه دریافت کنم؟
پاسخ کارشناس
اگر فردی بر اثر ضربه دیگری یا هر اقدامی که دیگری انجام داده است به کما برود ، مستحق دیه است.یکی از مجازات های مشخص شده در قانون در خصوص جرایمی که امکان قصاص برایشان وجود ندارد دیه می باشد.در قانون مجازات اسلامی برای همه موارد میزان دیه مشخص نشده است .اما کارشناسان با تشخیص خوداین میزان را معین می کنند که به آن ارش می گویند. در ماده 680 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که: هرگاه در اثر جنایتی، قربانی بیهوش شود و به کما برود ... و بعد از مدتی به هوش بیاید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده است، ارش ثابت خواهد بود.پس بعد از به هوش آمدن فردی که درکما می باشد میزان ارش باتوجه به شرایط گذشته توسط پزشکی قانونی مشخص می گردد.اما در مواردی ممکن است فردی که در کما می باشد ،دیگر به هوش نیاید و فوت کند. در ماده 680 قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است: هرگاه در اثر جنایتی، قربانی بیهوش شود و به کما برود، چنانچه منتهی به فوت او شود، دیه نفس ثابت می شود.دیه کامل به نسبت میزان دیه همان سال باید پرداخت شود. گاهی افرادی پس از به هوش آمدن دچار عوارضی می شوند. ماده 680 در این خصوص هم عنوان کرده است که: ، باید دیه عوارض ناشی از کما نیز پرداخت شود. به این صورت که در صورت بروزعوارض بعد از کما ،میزان عوارض توسط کارشناسان بررسی می شود و با توجه به نظر کارشناسان دیه یا ارش مشخص خواهد شد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید