آیا به پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث می رسد؟

با سلام .در صورتی که بچه ای نزد پدر بزرگ مادری بزرگ شود و بر اثر حادثه فوت کند .دیه فرد فوت شده به پدر مادرش می رسد یا به پدر بزرگ و مادربزگ؟
پاسخ کارشناس
هر کدام یک ششم از ماترک متوفی را ارث خواهند برد پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری در طبقه دوم ارث می باشند .یعنی اگر از طبقه اول افرادی وجود نداشته باشند نوبت به طبقه دیگر به ترتیب می رسد ..

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید