آیا زدن سارق جرم است ؟

با سلام .برادرم ساعت 12 شب ماشین را پارک کرد و به خانه مادرم رفت و قرار بود زود برگردد .هنگام نزدیک شدن به ماشین فردی را دید که ضبط ماشین و یک سری لوازم در دستش وجود دارد و از ماشین پیاده شده. به سرعت به طرفش می دود و بعد از کشمکش میانشان او چاقو خود را درآورد و برادرم رهایش می کند.در حین فرار سنگی که در کنارش بود به سمت او پرتاب می کند که به سر او برخورد کرده و به زمین می افتد .آیا این کار دفاع مشروع است ؟و آیا برادر بنده مجازات می شود؟
پاسخ کارشناس
ضرب و شتم فرد سارق در زمانی که اقدام به دزدی کرده است جرم است .در صورتی می توان ضرب و شتم را دفاع مشروع به حساب آورد که فرد بخواهد از جان خود یا خانواده و حفاظت از مال در برابر حمله سارق از خود دفاع کند .صرف اینکه فردی دزدی کند و متضرر در حین فرار او را بزند و آسیبی به او برساند و یا بعد از گرفتن آلات ضرب و جرح به او آسیب برساند سبب مجازات فردی است که از او سرقت شده است و باید برای این کار دیه پرداخت کند .در واقع به هیچ وجه نباید به سارق آسیبی وارد کنید مگر جانتان در خطر باشد و مجبور باشید .همچنین نباید برای محافظت از مال خود دست به اقدامات محافظتی بزنید که باعث آسب یا مرگ سارق شود که در این صورت باز هم شما مجرم هستید .البته سارق هم به مجازات خود می رسد .پس ضربه وارد شده به دزد دفاع مشروع به حساب نمی آید و در صورت شکایت سارق باید دیه پرداخت شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید