آیا سوء پیشینه کیفری قابل پاک شدن است؟

با سلام به دلیل مصرف مشروبات الکلی و داشتن چند بطری در ماشین دستگیر شدم و بعد محکوم به شلاق و جریمه نقدی شدم .شلاق خوردم و جریمه را هم پرداخت کردم .از این مسئله یک سال گذشته است .آیا برایم سوء پیشینه لحاظ می شود ؟در این صورت امکان دارد که این سوء پیشینه پاک شود؟باتشکر
پاسخ کارشناس
هر فردی با انجام یک سری از جرایم سابقه خود رابه طور دائمی یا موقت خدشه دار می کند و باعث می شود که از برخی حقوق اجتماعی محروم گردد. بعضی از سوء پیشینه ها قابل پاک شدن هستند.در قانون مجازات به سوء پیشینه نوعی محکومیت کیفری است که به آن مجازات تبعی نیز گفته می شود . در جرایم عمدی که شامل مجازات های درجه 1 تا 5 می شوند ،مجازات های تبعی نیز برای آن ها اعمال می شود.یعنی فرد بر اثر محکومیت علاوه بر مجازات های اصلی برای او سوء سابقه نیز درج می شود. پاک شدن سوابق بستگی به نوع جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است دارد.افرادی که محکوم به اعدام یا حبس ابد شده اند در صورت عفو یا گذشت شاکی ،از زمانی که مجازات آن ها متوقف گردد تا 7 سال دارای سوء پیشینه هستند و بعد ازگذشت این مدت سوء پیشینه آن ها پاک می شود.همچنین افرادی که محکوم به مجازات قطع عضو یا قصاص عضو شده اند اگر جنایت بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد تا سه سال از اتمام مجازات دارای سوء سابقه اند .افرادی هم که به شلاق حدی یا قصاص عضو محکوم شده و جنایت انجام شده نصف دیه یا کمتر از آن باشد ،بعد از دوسال از اتمام مجازات سابقه آن ها پاک می شود.در واقع بعد از پاک شدن سوء سابقه فرد به حالت عادی خود در جامعه بر می گردد.در غیر از این موارد محکومیت افراد در سابقه کیفری آن ها ثبت می شود اما در صورت گرفتن گواهی سوء پیشینه در آن ذکر نمی شود.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید