آیا عمویم می تواند ملک را بفروشد ؟

سلام .از پدر بزرگ پدر یک ملک باقی مانده است که ورثه مرحوم فقط دو پسر هستند که یکی پدر من و دیگری عمویم هست که با ایشون رابطه ای نداریم .آیا عموی بنده میتونه بدون اجازه پدرم ملک پدربزرگم رو بفروشه ؟ما کلا خبری نداریم .اگر این کار انجام داده باشه چگونه پدرم میتونه سهمش رو بگیره ؟
پاسخ کارشناس
هیچ شخصی نمی تواند بدون داشتن اجازه از ورثه و بدون اینکه انحصار ورثه صورت گرفته باشد مالی از متوفی را که به عنوان ترکه باقی مانده است را بفروشد ،زیرا که برای فروش نیاز به انحصار ورثه است .در برگه انحصار ورثه نام وارثین قید می شود و مششخص خواهد شد چه کسانی در این ترکه سهیم هستند .پس معمولا غیر ممکن است .بهترین کار این است که چون اطلاعی ندارید ،ابتدا درخواست انحصار وراثت دهید .همچنین برای اینکه مطلع شوید ملک فروخته شده است یا خیر ،می توانید از طریق پلاک ثبتی ملک با مراجعه به ثبت از فروش آن مطلع شوید .اگر ترکه متوفی به هر طریقی فروخته شود و دیگر ورثه بی اطلاع باشد ،فردی که چنین کاری را انجام داده است مجرم است و مرتک جرم فروش مال غیر شده است .در صورتی که یکی از ورثه اقدام به چنین کاری کرده باشد می توانید شکایت کیفری فروش مال غیر کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید