آیا قضات باید از نظر کارشناسان تبعیت کنند؟

در یک تصادف رانندگی به دلیل سبقت غیر مجاز و عدم کنترل خودرویی دیگر ،خودروی اینجانب با آن برخورد کرده و خسارات زیادی به آن وارد شده است پس از نظر کارشناسی که هیات سه نفره اعلام داشت ،بنده مقداری مقصر شدم اما بعد از آن هیات پنج نفره کارشناس بنده را کاملا مقصر دانست.آیا در صورتی که ثابت کنم بنده مقصر نیستم ،رای قاضی با توجه به نظرات کارشناسان صادر می شود یا قاضی می تواند به نظرات کارشناسان ترتیب اثر ندهد؟
پاسخ کارشناس
قضات دادگاه به‌لحاظ تحصیلاتی از زمینه فقه و حقوق دارای تخصص هستند و برای این هم از موضوعات تخصصی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و ... نیاز به یک کارشناس برای تشخیص موضوعات دارند. برای همین در بسیاری از موارد قاضی دادگاه موضوعات را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا از نظریات تخصصی آن‌ها نیز بهره‌مند شود. هرگاه در دادگاه تشخیص داده شود که دعوا دارای جنبه‌های فنی می‌باشد و باید به کارشناس ارجاع شود قرار کارشناسی صادر خواهد شد. چنانچه نظریات کارشناسان مغایر با ضوابط و امارات در پرونده باشد الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد. ماده 208 قانون آیین دادرسی دادگاه را ملزم کرده است که کارشناسان مورد تایید را از بین افراد صلاحیت‌دار انتخاب کند و در صورت تعدد کارشناسان، به قید قرعه انتخاب می‌شوند. قاضی نیز الزامی به تبعیت از نظر کارشناسان ندارد. درواقع علم پیدا کردن قاضی به موضوعات کارشناسی اولویت دارد و قاضی می‌تواند با استدلال خود نظر کارشناسان را رد کند( ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی.)

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید