آیا می‌توان به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد؟

با توجه به شکایت فردی از بنده به دلیل دزدی ،قاضی 10 ماه حبس را برای من در نظر گرفت.دوباره اعتراض کردم و رای دادگاه تجدید نظر نیز مطابق رای دادگاه بدوی بود.حال سوال من این است که می توانم به رای دادگاه تجدید نظر هم اعتراض کنم؟
پاسخ کارشناس
احکام قطعی در دادگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشند. و بعد از سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و یا زمانی که در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی رأی تأیید شده باشد حکم قطعی است. و زمانی که حکم قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابلیت اجرا داشته باشد. اما در مواردی می‌توان پرونده را دوباره وارد رسیدگی کرد. ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد تنها در مواردی که قانون مشخص کرده باشد می‌توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد. مانند واخواهی اعتراض شخص ثالث، اعاده‌ی دادرسی و اشتباه قاضی. فرصت واخواهی برای محکومُ‌علیه‌ای است که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی‌اطلاع بوده زیرا فرصت دفاع و ارائه‌ی ادله‌ی خود را نداشته است. ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود. اعتراض شخص ثالث: حکم دادگاه اثر نسبی دارد و فقط نسبت به طرفین دادگاه اثرگذار است. اما زمانی که حکم دادگاه بر حقوق شخص ثالثی اثر ندارد این شخص می‌تواند نسبت به رأی دادگاه صادرکننده رأی اعتراض کند. که این اعتراض نسبت به احکام قوا نیز قابل طرح است. اعاده‌ی دادرسی: یکی از روش‌هایی که می‌توان از احکام قطعی شکایت کرد اعاده‌ی دادرسی است. زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه است و با دلایل موجود چنین حکمی باقی نمی‌ماند و پرونده به‌طور مجدد رسیدگی می‌شود. اشتباه قاضی: هر انسانی با توجه به دانش خود گاهی مرتکب اشتباه خواهد شد که قضات نیز از این امر مستثنی نیستند. درواقع در مواردی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود، قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی‌که اگر به قاضی صادرکننده‌ی رأی تذکر دهد، متنبه شود. و دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته باشند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید