آیا می تواند به دلیل تهدید و مزاحمت از بنده شکایت کند؟

سلام .اگر در تعدادی پیامک حرف هایی زده شود که مصادیق تهدید باشد مثلا افرادی را اجیر می کنم تا بزننت و ... این حرفا ولی در آخر از این فرد معذرت خواهی کرده باشم .آیا فرد مقابل می تواند به عنوان تهدید و مزاحمت از بنده شکایت کند؟
پاسخ کارشناس
به صرف گفتن عبارت رعب آمیز این جرم محقق می شود و ایراد خسارت و ضرر اصلا در این جرم موضوعیت ندارد .همچنین تحقق تهدید حتما نباید منتج به نتیجه باشد .حتی اگر تهدید به دروغ باشد باز هم مصداق جرم تهدید است .تهدید به هر صورتی امکان دارد .از طریق تلفت ،پیامک و ... .اما در صورتی که صحبت های شما به شوخی بوده باشد و از فرد مقابل عذر خواهی کرده باشد ،امکان اینکه تهدید مورد قبول باشد کم است .اما این را در نظر داشته باشید که طرف مقابل می تواند به عنوان اماره از این پیامک ها استفاده کند .زیرا پیامک به عنوان مستند و دلیل در دادگاه به حساب نمی آید .در صورتی که سوئ نیت شما در خصوص تهدید اثبات شود در این صورت مجرم می باشید.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید