آیا نامه پزشکی قانونی تایید کننده یک اتهام می باشد؟

با سلام .آیا در صورتی که فردی نامه پزشکی قانونی داشته باشد و بگوید فردی با او درگیر شده است در دادگاه محکوم می شود؟در این صورت هر کس می تواند با ضریه زدن به خود اقدام به شکایت کند؟
پاسخ کارشناس
اگر فردی به فعل خود در خصوص ضرب و جرح اعتراف نکرده باشد ، صرفا گواهی پزشکی قانونی تایید کننده ضرب و جرح نمی تواند باشد .فرد مدعی ضرب و جرح در این شرایط باید دو فرد را به عنوان شاهد معرفی کند .ماده 199 قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد : نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد .در صورتی که مدعی نتواند ضرب و جرح را اثبات کند طرف مقابل محکوم نمی گردد .اما در صورتی که از طرف قاضی موارد لوث تشخیص داده شود ،مدعی می تواند با قسم ادعای خود را به اثبات برساند .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید