ابلاغی که در سامانه خوانده شود به چه صورت است ؟

با سلام و وقت بخیر اگر ابلاغ دیده شود رای حضوری است یا غیابی و به چه صورتی است ؟
پاسخ کارشناس
این که اخطاریه ای در سامانه ثنا درج گردد به عنوان ابلاغ در نظر گرفته می شود .بر اساس ماده 13 نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای : وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.ورود به سامانه نشان دهنده اطلاع فرد از ابلاغ است . در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.همین که فرد وارد سامانه شود ابلاغ به منزله ابلاغ واقعی است .عدم ورود به سامانه به منزله ابلاغ قانونی است .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید