اجاره ورهن

آیا امتیاز نمایندگی قابل اجاره ورهن دادن از نظر قانونی هست یا خیر در صورت مثال اینکه بنده امتیاز نمایندگی ایرانخودرو را داشته باشم میتوانم آن را به کسی دیگر اجاره بدهم یاخیر
پاسخ کارشناس
باید به قراردا منعقد شده توجه شود .و در صورتی که توافقی در این خصوص انجام شده باشد امکان اجاره و رهن ممکن نیست .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید