ارثیه پدری و مادری

سلام دایی من بعد از 28 سال استفاده از اموال پدر و مادرش و بدون در نظر گرفتن اجرت المثل این سالها الان یه سهمی رو خودشون نوشتن و از مادرم امضا گرفتن. سهم در قرارداد اشتباه نوشته شده و کم و کسر است . هیچ تاریخی هم برای تحویل زمین ها تعیین نکرده اند .ضمن اینکه نه قرارداد را تحویل میدهد و نه زمین ها رو تحویل میدهد . تا چه مدت زمانی که تحویل ندهد امکان فسخ است . ایا این قرارداد قانونی است . ایا ممکن است فسخ شود جواب چیست
پاسخ کارشناس
مادر شما می توانید به تقسیم نامه اعتراض کند و همچنین اجرت المثل مدت زمانی که از اموال استفاده شده نیز مطالبه گردد .قرارداد قابل فسخ نیست .اگر اعتراضی به تقسیم وجود ندارد می توانید در ابتدا از طریق اظهارنامه تحویل زمین ها را درخواست کنید و مهلتی را مشخص کنید .در غیر این صورت باید اقدام به طرح دعوا برای الزام به تحویل کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید