اعدام در ماه حرام چه تفاوتی با اعدام در ماه غیر حرام دارد؟

در صورتی که فردی منجر به قتل در ماه حرام شود نحوه ی اعدام او به چه صورت خواهدبود؟
پاسخ کارشناس
در صورتی که حکم اعدام صادر گردد و این حکم در ماه حرام یعنی ماه های(رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) اجرا شود،مبلغی به عنوان تفاضل دیه پرداخت می گردد.هر ساله نرخ دیه در ماه های حرام وعادی توسط رئیس قوه قضائیه مشخص می گردد.نرخ دیه در ماه های حرام به میزان یک سوم بیشتراز دیه ماه های عادی افزایش می یابد.در صورتی که حکم اعدام در ماه حرام اجرا شود ،اولیاء دم و ورثه مقتول برای قصاص باید به میزان یک سوم از دیه فرد در ماه های معمولی را بپردازند ،در واقع این میزان تفاضل دیه محسوب می شود.در ماه های حرام مجازات اعدام ساقط نخواهد شد و همچون ماه های عادی اجرا می شود .به طور کلی فقط در سه صورت اعدام منتفی می شود و آن هم :1 –رضایت اولیای دم 2-فوت قاتل قبل از اعدام 3- گذشت کردن خود مقتول(که امکان دارد قبل از مرگ در وصیت نامه یا اسنادی این گذشت مشخص شده باشد).

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید