اقدام قانونی در برابر استفاده غیر مجاز از قسمت های مشاع به چه صورت است؟

با سلام و خسته نباشید .ملکی خریداری کردم که پارکینگ واحد بنده به صورتی قرار گرفته است که امکان پارک خودرویی دیگر وجود دارد اما باعث مزاحمت می شود .یکی از همسایه ها در این محل اقدام به پارک خودرو می کند و بنده هر چه تذکر دادم که باعث مزاحمت است توجهی نکرد الان به چه صورت شکایت کنم؟و اگر دوباره کارش را انجام داد چه کاری باید انجام داد؟
پاسخ کارشناس
با توجه به قانون که بیان می دارد دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ،در واقع این فرد ایجاد مزاحمت کرده است و می توانید از این فرد شکایت کنید .البته در ابتدا به ایشون تذکر دهید و یا برایش اظهارنامه ای ارسال کنید و هشدار دهید و در صورتی که نتیجه ای در بر نداشت می توانید .به شورای حل اختلاف مراجعه و دعوا را اقامه کنید .در صورتی که حکم صادر شد و باز هم باعث مزاحمت کردنند از اجرای احکام ،تقاضای اجرا کنید .در آخر می توانید از این فرد شکایت کیفری در جهت مزاحمت و ممانعت از حق کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید