امکان تغییر متراژ وجود دارد؟

سلام .بنده ملکی را فروختم و به دلیل اینکه خریدار آشنا بود متراژ ذکر شده را دقت نکردم .بعدا متوجه شدم به اشتباه متراژ بیشتر از سهم ملکی است که متعلق به من است زیرا ملک از پدرم به ارث رسیده بود و بنده سهم خودم را منتقل کردم به صورت قولنامه ای .الان چه کاری باید انجام بدم؟
پاسخ کارشناس
قولنامه موجود باید اصلاح شود .در صورتی که این کار صورت نگیرد ممکن است به جرم فروش مال غیر از شما شکایت شود . فروش مال غیر نوعی جرم کیفری است .فردی که مال دیگری را بدون اینکه خودش مالک باشد به شخص دیگری منتقل می کند و یا با کارهای متقلبانه اقدام به فروش اموال دیگری کند .مرتکبین در این جرم می تواند هم اتنقال دهنده مال و گاهی هم انتقال گیرنده مال باشد .پس برای اینکه مشکلات اینچنینی رخ ندهد باید با خریدار توافق کینید تا در یک جلسه که بهتر است در بنگاه انجام شود طی سه نسخه قولنامه را تصحیح و به امضای شهود برسد .البته این امکان وجود دارد که تصحیح در پشت قولنامه انجام شود که باز هم باید شهود امضا کنند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید