امکان تهاتر محکومیت های مالی وجود دارد؟

سلام در صورتی که بنده محکومیت مالی داشته باشم و از خواهان هم مبلغی را طلب داشته باشم ،می توانم محکومیت را با طلبم تهاتر کنم؟
پاسخ کارشناس
ماده۲۹۵ ق.م. در بیان مفهوم و اثر تهاتر مقرر داشته: به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هردو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند. بنابراین تهاتر یک واقعه حقوقی است. لازم است دو دین نسبت به هم متقابل و دو تعهد در مقابل هم قرار گیرند والّا تهاتر صورت نخواهد گرفت. یکی از انواع تهاتر ،تهاتر قضایی است به این معنا که زمانی ایجاد می گردد که به موجب حکم قطعی دادگاه، تهاتر در مورد دو دین تشخیص داده شود.در صورتی که طرف مقابل شما بدهکار باید ،باید به موجب حکم قطعی دادگاه حکم به محکومیت وی صادر شده باشد .در این صورت است که به میزان بدهی قابلیت تهاتر وجود دارد. برای اینکه این کار انجام شود لایحه ای در خصوص تهاتر محکومیت ها تنظیم و به شعبه بدوی رسیدگی ارسال کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید