امکان دارد هزینه ای غیر از دیه برای درمان دریافت کرد؟

سلام .در یک تصادف غیر عمد اگر شخصی آسیب دیده باشد و هزینه های بیمارستان آسیب دیده بسیار زیاد شده باشد ،آیا ضارب باید هزینه های درمانی را پرداخت کند؟
پاسخ کارشناس
کسی که در تصادفات رانندگی دچار سانحه می شود و از لحاظ جسمانی آسیب میبیند ،مستحق دیه و ارش می باشد .بیمه شخص ثالث فردی که ضارب است ،مسئول پرداخت دیه است . دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود .گاهی ممکن است فردی که دچار سانحه شده است مبالغی حتی بیشتر از دیه مشخص شده برای درمان و دارو هزینه کند .همچنین هزینه هایی مانند از کار افتادگی و .. این چنین هزینه هایی را هم متحمل شود .اما در خصوص مطالبه هزینه هایی بیشتر از دیه برای هزینه های درمانی ،معمولا این مساله پذیرفته نمی شود .اما می توان با استناد به ماده 3 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد .با توجه به این ماده علاوه بر دیه ،هزینه های درمان نیز قابل مطالبه است .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید