امکان شکایت به عنوان تصرف عدوانی در قسمت های مشاع وجود دارد؟

در انتهای پارکینگ قسمتی وجود دارد در کار موتور خانه که مانند انبار می باشد و چند وقت پیش یکی از ساکنین از مدیر کلید را خواستند تا چند روزی وسیله بگذارند و قرار بر این بود که بعد از چند روز لوازم را بردارند اما الان بعد از 8 ماه است که درب انبار همان طور قفل زده است و کلید را نمی دهد و امروز و فردا می کند .این قسمت مشاع است بر اساس چه دلیلی می توان از این فرد شکایت کرد؟
پاسخ کارشناس
در صورتی تصرف عدوانی در قسمت های مشاع محقق می گردد که فردی مانع از حقوق دیگران شود ویا ایجاد مزاحمت کند و یا قسمت مشاع را تصرف کند .که این ها مصادیق تصرف عدوانی است .در واقع اگر فردی با نیت عدوان از قسمتی از مشاعات استفاده کند که دیگران از آن قسمت ها محروم گردد ،تصرف محقق شده است .در ابتدا می توان از طریق شورای حل اختلاف و ارجاع موضوع به داوری حل اختلاف شود .اما در صورتی که نتیجه بخش نباشد برای تصرف عدوانی هم می توان شکایت کیفری انجام داد و هم می توانید شکایت حقوقی انجام دهید .برای این کار باید از طریق دفاتر خدمات قضائی دادخواست ارائه شود .این دعوا غیر مالی است و هزینه دارسی ندارد .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید