ایجاد ضرب و جرح به وسیله چاقو چه مجازاتی دارد؟

در یک منازعه خیابانی ضربه چاقو به دست من برخوردکرد و یک شاهدکه دوستم بود نیز در آن محل بود.چگونه می توانم حق و حقوقم را مطالبه کنم؟
پاسخ کارشناس
ضرب و جرح عمدی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی انواع مختلف دارد و مجازات هایی برای آن تعیین شده است. ا ممکن است این جرم به وسیله چاقو یا سلاح دیگر انجام شود. طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر، تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جرم مطرح شده در این ماده مطلق بوده و موضوع آن جرم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد. در انواع جرایم برای اثبات در محکمه دلایلی کافی باید موجود باشد اما در بعضی از جرائم ظاهر شاکی می تواند دلیلی برای اثبات ادعای او در محکمه شود به عنوان مثال در ضرب و جرح عمدی ، وضعیت ظاهری فرد نشانگرجرم محقق شده است به این شرط که فرد اقدامات لازم را انجام داده باشد یعنی مثلا تا ۴۸ ساعت به پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار به جای مانده از ضرب و جرح ازبین نرود و حتی نباید استحمام کند.و برای شکایت با داشتن شهود و مدارک می تواند اقدام کند. برای این کارباید با مراجعه به دادسرا یا پلیس طرح شکایت کند و یا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت را ثبت کند

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید