بازداشت در سربازی سوء پیشینه حساب می شود؟

سلام بنده در دوران خدمت که تقریبا 9 سال قبل بود به دلیل گم کردن تیر بازداشت شدم به مدت 8روز.آیا این مساله شامل سوء پیشینه می شود؟
پاسخ کارشناس
طبق ماده 3 این قانون دادگاه می تواند در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا (۷۴) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس‌های بیشتر از یک سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یک سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال تبدیل نماید که در این صورت موجب ایجاد سابقه کیفری نخواهد بود.با توجه به قانون در این مدت برای شما سوء پیشینه کیفری لحاظ نمی شود و مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد .اما یک احتمال وجود دارد که اگر بخواهید دریک ارگان نظامی استخدام شوید ،بتوانند از طریق استعلامات از این مساله مطلع گردند .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید