با وجود سکونت در خارج می توان از ایران پیگیری کرد؟

با سلام .بنده و همسرم مهاجرت کرده ایم .ولی در ایران ازدواج کردیم .الان در این کشور که هستیم همسرم منزل را ترک کرده است و بنده مدتی است به ایران آمده ام .آیا می توانم اقدامات قانونی از طریق دادگاه ایران انجام دهم؟
پاسخ کارشناس
اینکه شما بتوانید اقدام قانونی در ایرا ن انجام دهید ممکن است وباید به طرفیت زوجه دادخواستی مبنی بر الزام به تمکین که بررسی آن در صلاحیت دادگه خانواده است ثبت کنید .در صورتی که زوجه اقدام به تمکین نکند ،مرد مجاز به ازدواج مجدد می باشد .در هر شرایطی هم مرد باید مهریه زن را پرداخت کند .اما مساله این است که اقامتگاه در خارج از کشور است .حتی اگر اجرائیه صادر شود امکان اجرای حکم ممکن نیست زیرا در کشور دیگری اقامت دارند .مگر اینکه از طریق سفارت ایران در آن کشور اقدامات لازم را انجام دهید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید