برای اینکه شناسنامه بگیرم باید چه کار کنم؟

سلام و وقت بخیر .پدر و مادر بنده در گذشته ازدواجشان را ثبت نکرده اند ولی شاهد هست که آن ها ازدواج کرده اند.بنده هم به این جهت شناسنامه ندارم .شهود برای ارائه شهادت حاضر نمیشوند .الان باید چه کاری انجام بدم ؟
پاسخ کارشناس
هر فردی برای اینکه ادعای خود را ثابت کند باید شواهد و مدارک را به دادگاه ارائه کند .باید فرم کتبی استشهادیه در این خصوص تکمیل گردد .در پرونده های اثبات نسب بهترین اثبات کننده همین شهادت شهود است .دادگاه خانواده مرجع صالح به رسیدگی در دعوای اثبات نسب است .در صورتی که شناسنامه و مدارکی وجود ندارد باید شهادت شهود ،جلب کارشناسی،تحقیقات محلی ،معرفی به پزشکی قانونی و ... برای اثبات استفاده شود .با توجه به موارد ذکر شده در ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست اثبات نسب و صدور شناسنامه را ارائه دهید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید