بعد فوت پدر مال صلح شده متعلق به کیست ؟

با سلام پدر بنده در ۱۳۹۰ ملک در به شرط صلح عمره به مدت بیست سال منافع ملک را به مادرمان داده و در سال ۹۵ پدر قسمتی از ملک را به شخصی فروخته وب نا به عللی خریدار تمام پول را نداده و بعد از ۵ سال پدرمان فوت کرده حال اگر فروخته شود مبلغ به وراث تعلق دارد یا به مادرمان میرسدممنون از لط تون
پاسخ کارشناس
یکی از راه هایی که افراد می توانند اموال خود را پس فوت به اختیار خود واگذار کنند صلح اموال است .در واقع در صلح عمری افراد از منافع مال در زمان حیات بهره می برند و بعد از فوت مال به شخص مورد نظر واگذار می گردد.هم عین مال و هم منافع مال متعلق به فردی است که مال به او واگذار شده است .مصالح (شخصی که مال خود را صلح می کند )باید طی یک قرارداد اقدام به صلح مال به متصالح (شخصی که مال به او صلح شده است ) کند .مصالح می تواند به هر میزان از اموالش را صلح کند و حدی برای آن مشخص نشده است و اموال صلح شده جدای از ماترک متوفی است .پس به میزانی که صلح شده است متعلق به متصالح است

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید