امکان پرینت از خط دیگری وجود دارد؟

سلام و وقت بخیر .در خصوص رابطه نامشروع شکایتی شده است که خانوم در این میان خط موبایل خودش رو به شخص دیگر منتقل کرده است .آیا در این صورت امکان پرینت وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
در صورتی که خط موبایل به نام زوجه باشد به همین راحتی نمی توانید از پیام ها و مکالمات پرینت دریافت کنید .در صورتی که از رابطه نامشروع زوجه اطمینان دارید و توانایی اثبات این امر را با توجه به شهادت شهود و ادله و مستندات موثر برای شما ممکن است ،می توانید در ابتدا شکایتی با عنوان رابطه نامشروع به طرفیت زوجه ثبت کنید و از دادگاه پرینت مکالمات و پیام ها را مطالبه کنید . طبق قانون جرائم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلف می باشند که اطلاعات تماس و پیامک را تا شش ماه ذخیره کنند و فقط پرینت مکالمات شش ماه اخیر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود.در مورد اینکه خط به دیگری منتقل شده است نیز با توجه به دستور قضایی امکان پرینت وجود دارد .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید