تصرف زمین توسط همسایه چگونه میتوان پس گرفت؟

با سلام .پدر ما زمینی داشتند در یکی از شهر های اطراف تهران .ما سند زمین را در اختیار داشتیم ولی از موقعیت آن اطلاعی نداشتیم .بعد از 14 سال به سراغ زمین رفتیم و از طریق افراد محل و افراد آگاه زمین را پیدا کردیم .گویا در این مدت فردی زمین را تصاحب کرده و به عنوان کارواش از آن بهره می برده است .برا ی اینکه زمین را پس بگیریم باید چه اقدامی شود ؟
پاسخ کارشناس
در صورتی که سند مالکیت وجود داشته باشد می توانید دعوای خلع ید را هم مطرح کنید .در این دعوا حتما شما باید ذینفع باشید مانند مالک یا ورثه .در صورتی که مالک هستید و مدارکی به جهت اثات ندارید باید در ایتدا دعوای اثبات مالکیت مطرح کنید و پس از اینکه از طریق دادگاه مالکیت شما اثبات شد اقدام به دعوای خلع ید کنید .همچنین دعوای خلع ید دعوایی مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است .شما می توانید به استناد اسناد مالکیت دعوای خلع ید را مطرح کنید .همچنین به جهت استفاده این افراد از زمین در این سالی ها می توانید اجرت المثل ایام تصرف را هم از آن ها مطالبه کنید .در دعوای خلع ید حتما باید حکم قطعی صادر گردد تا قابلیت اجرایی پیدا کند .همچنین در دعوای خلع ید نوبت تعیین می شود و ممکن است کمی طولانی شود .اگر شما سابقه تصرف در زمین را داشته باشید ،یعنی در گذشته این زمین مورد استفاده قرار گرفته باشد ،امکان شکایت تصرف عدوانی هم وجود دارد .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید