تعویق حکم به چه معنا است؟

در صورتی که در یک پرونده پس از صدور کیفر خواست و دفاعیات و ارجاع به کارشناسی قرار تعویق حکم صادر شده است به چه معنا است ؟با تشکر
پاسخ کارشناس
طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی فردی محکوم به حبس تعزیری درجه 6 تا 8 بوده ،قاضی با توجه به اختیارات خود و شرایط پیش بینی شده می تواند به مدت 6 ماه تا دوسال صدور حکم را به تعویق اندازد.در این مدت فرد زندانی نمی شود و برای مجرم فعالیت هایی در نظر گرفته می شود که ملزم به انجام آن ها می شود .در صورتی که مدت این فعالیت ها تمام شود و فرد به تمامی دستورات عمل کرده باشد ،با تشخیص قاضی ممکن است که مجازات او رفع گردد و معاف شود.ان گونه مجازات های حبس که تعزیری است و با توجه به صلاح قاضی و شرایط مشخص شده توسط قانونگذار ،صدور حکمشان به تعویق می افتد ،حبس تعویقی نام دارد.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید