تغلیظ دیه چیست ودر چه شرایطی امکانپذیر است؟

تغلیظ دیه چیست و آیا برای زنان هم تغلیظ دیه اعمال می شود؟
پاسخ کارشناس
بحث تغلیظ دیه مربوط به جرم قتل می باشد و در جرایم دیگری که شامل دیه می شوند ،اعمال نخواهد شد. مواردی که شامل تغلیظ دیه هستند در قانون ذکر شده است .تغلیظ دیه در دو صورت اعمال می شود:1-قتل در ماه های حرام 2- قتل در مکان های حرام .در هر دو صورت به میزان یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود . 1) قتل در ماه حرام:در واقع باید در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه ،قتل انجام شده باشد.البته فردی که به قتل رسیده است باید در ماه هی حرام فوت شده باشد.یعنی قتل و فوت هر دو درماه حرام باشند. 2) قتل در مکان حرام:اگر اطراف کعبه نیز قتلی صورت گیرد ،دیه تغلیظ می شود.قتل در سایر مکان های متبرکه شامل این شرایط نیست. در حکم تغلیظ دیه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارددر واقع فرقی نمی کند که مقتول زن باشد یا مرد. مقدار دیه قتل هر مقدار که باشد ، یک سوم به آن افزوده می شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید