جرایم پزشکی چگونه و در چه نهادی پیگیری می شوند؟

با سلام و خسته نباشید .پدرم به علت دردی که در گردن داشتند به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردند و ایشون گفتند که نخاع بر اثر فشار مهره ها آسیب دیده و باید عمل شود .بعد ازاین مسئله پدرم عمل شدند ولی از آن موقع دیگر نمی توانند گردن را خم کنندقبل از عمل هم از مادرم رضایت گرفتند.به پزشکان دیگر مراجعه کردیم و آن ها گفتند که نیازی به عمل نبوده و می توانست با درمان های دیگر بهبود پیدا کند.شاید کار این پزشک از روی غیر عمد بوده است و یا عدم مهارت .با این حال می توان از او شکایتی کرد ؟
پاسخ کارشناس
اگر پزشکی بر خلاف مقررات و قوانین صنف خود اقداماتی راانجام دهند ،تخلف صورت گرفته است.اعمالی مانند:عدم انجام وظیفه وسهل انگاری وانجام اعمال خلاف قانون ،برملا کردن اطلاعات بیماران ،ایجاد تبلیغات دروغین و گمراه کننده و... .اما در مواردی با انجام اعمالی مرتکب جرم می شوند .اعمالی که توسط قانونگذار بیان شده است.برای اینکه بتوان تخلفاتی که پزشکان انجام می دهند راپیگیری کرد باید به دادسرای انتظامی پزشکی مراجعه کردو برای پیگیری جرایمی که توسط پزشک انجام می شود باید به محاکم دادگستری مراجعه کرد.البته رسیدگی به تخلفات در هیات های انتظامی بدوی با رسیدگی در محاکم قضائی در تضاد نیستند .زیرا هر جرمی به نوعی تخلف نیز می باشد.در صورتی که پزشک قبل از هر گونه فعالیتی برای درمان بیمار ، از بیمار یا ولی او رضایت بگیرد ،دیگر مسئولیتی ندارد اما در صورتی که به عمد یا سهل انگاری و قصور پزشک به بیمار آسیبی برسد ،پزشک متخلف است و هر آسیبی که به بیمار رسیده باشد چه از روی عمد و یا غیر عمد با توجه به قوانین در خصوص جرایم عمدی و غیر عمدی مجازات خواهدشد .پس در صورتی که افراد به پزشک مراجعه کردند و پزشک منجر به تخلف و فعالیت های غیر حرفه ای گردید می توانند برای ثبت شکایت به شورای حل اختلاف یا دادسرای ویژه امور پزشکی یا دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید