حبس تعلیقی به چه معنا است؟

با سلام .در خصوص شکایت بنده از فردی به دلیل فحاشی و تهدید من و خانواده ام،طرف مقابل محکوم شد.در حکم ایشان بیان شده است که محکوم به 3 سال حبس تعلیقی می باشد.سوال بنده این است که آیا این فرد به این دلایل به زندان می رود یا خبر؟
پاسخ کارشناس
با توجه به قانون زمانی که یک نفر به مجازات حبس تعزیری یا بازدارنده محکوم می شود بر اساس تصمیم قاضی و با توجه به شرایط موجود،مقداری یا تمام مجازات تعلیق می شود، یعنی فردی که به حبس تعلیقی محکوم شود با توجه به قانون محکوم شده و مستحق حبس است،اما قاضی با لحاظ برخی مسائل محکومیت را تعلیق می کند.در واقع اگر فردی که محکوم شده است درر مدت مشخص شده ،جرمی را انجام ندهد ،محکومیتش لغوخواهد شد اما اگرجرمی را انجام دهد محکومیت حبسی که تعلیق شده است ،اجرا می شود.اگر فردی به 10 سال حبس تعلیقی محکوم باشد ،یعنی با توجه به قانون باید 10 سال حبس را متحمل شود اما حکم حبس با توجه به شرایطی تعلیق شده و در صورتی که دو باره جرمی را انجام دهد ،با توجه به زمان تعیین شده حکم او اجرا می شود.قانون مجازات اسلامی در ماده 46 بیان می دارد: در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم ، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي ، تقاضاي تعليق نمايد . همچنين محكوم مي تواند پس از تحمل يك سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرايط قانوني ، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد. همچنین اگر محکوم در زمانی که حکم او تعلیق شده است ،جرمی انجام دهد،به مجازات هر دو جرم (محکومیتی که تعلیق شده و مجازات جرم جدید) محکوم می شود.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید