خروج غیر قانونی از کشور چه مجازاتی دارد؟

با سلام.پسرم به صورت غیر قانونی اقدام به خروج از کشور کرده است که در مرز دستگیر شده اند ولی از کشور خارج نشده است در این صورت هم مجازات می شود ؟چه مجازاتی برایش در نظر گرفته می شود ؟
پاسخ کارشناس
هر فردی که تابع یک کشور می باشد برای اینکه بتواند از کشور خارج شود باید گذر نامه داشته باشد .در واقع گذرنامه از طریق مقامات صالح تایید می شود و اجازه از جانب مقامات برای خروج از کشور است .پس هیچ فردی بدون گذر نامه از طریق قانونی نمی تواند از کشور خارج شود.در صورتی که فردی از این قوانین تخطی کند مجرم بوده و به مجازات حبس از دو ماه تا 6 ماه و جریمه نقدی محکوم خواهد شد .در صورتی هم که فردی گذر نامه داشته باشد اما از طریق قانونی از کشور خارج نشود ،باز هم مرتکب جرم شده است و محکوم به حبس از یک ماه تا سه ماه خواهد شد .در مواردی هم که فرد گذرنامه نداشته باشد و به صورت غیر مجاز هم از کشور خارج شود در صورت دستگیری محکوم به مجازات مشدد 6 ماه حبس و حد اکثر جزای نقدی مشخص شده در قانون می شود .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید