درمورد حق اولادی مستاجری از موجر

اینکه مستاجری در خانه موجر بچه دار شود آیا می تواند تقاضای حق اولاد کند؟
پاسخ کارشناس
خیر .این مسئله به هیج وجه جنبه قانونی ندارد و هیچ حقی وجود ندارد .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید