در جرم سرقت رد مال به چه صورت می باشد ؟

یکی از دوستانم به جرم سرقت از منزلی در سال 94 دستگیر شد و محکوم به حبس شد .و همچنین باید به مبلغ 100 میلیون تومان رد مال می کرد.الآن که چند سال گذشته است رد مال به چه صورت است؟
پاسخ کارشناس
جرم سرقت به دو صورت حدی و تعزیری می‌باشد. در صورت محکومیت مجرم، متضرر می تواند رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت را طلب کند.در واقع حکم سرقت ، براساس قواعد مسوولیت مدنی و غاصبانه بودن ید سارق و تصرف مرتکب که باعث محرومیت مالک از اموال خود شده است، می‌باشد. سرقت حدی و تعزیری ،دارای مجازات حدی و تعزیری بر اساس قانون می باشند که بر اساس قانون، مجازات جرایم حدی از جمله، سرقت به هیچ وجه قابل تخفیف نمی‌باشند، امادر سرقت تعزیری تخفیف مجازات امکان دارد.اما به دلیل اینکه سرقت چه به نوع حدی و چه به نوع تعزیری بعد از ارتکاب آثاری در پی خواهد داشت و سارق موجب محرومیت صاحب مال از اموالش خواهد شد ، دادگاه کیفری با توجه به قوانین مربوطه ضمن رد عین مال مسروقه، حکم به پرداخت خسارت و ضرر و زیان هم می‌نماید.ردمال در موضوع سرقت به هیچ عنوان منتفی نمی شود. سارق به دلیل محروم کردن مالک از مالش ، غاصب نیز محسوب می شود و با توجه به قانون شخص غاصب ضامن کلیه‌ی منافع و همچنین عین مال مسروقه هم می‌شود که باید به مالک بازگرداند. با توجه به قواعد مسوولیت مدنی، مالی که در تصرف غاصب است ، باید عین مال مسروقه به مالک ان برگردانده شود و اگر هم عین مال مسروقه مفقود شده باشد، باید بدل ان را موقتا به مالک دهد تا عین مال پیدا شود.اگر سارق قبل از دستگیری، اقدام به فروش مال مسروقه کند ،فروش مال مسروقه نیز در قانون جرم می باشد و در نتیجه مال مسروقه‌ای که فروخته شده است، مال نامشروع است و تحصیل مال نامشروع صورت می گیرد .شخصی که این مال به او منتقل می شود هم چه در صورت اطلاع از مسروقه بودن و چه در صورت بی اطلاعی، ضامن رد عین مال می باشد و الا غاصب است. .در صورتی که مطالبه ضرر و زیان و پرداخت خسارت در سرقت بر اساس ادله‌ی قابل قبول باشد، بازپرس اقدام به صدور قرار تامین خواسته به جهت رد عین ،مثل یا قیمت مال و پرداخت خسارت در سرقت می‌نماید

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید