در رابطه نامشروع غیر زنا شلاق قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد؟

بنده به دلیل رابطه نامشروع با خانومی محکوم به شلاق شده ام .رابطه نامشروع غیر از زنا بوده است .آیا امکان تبدیل به جزای نقدی وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
رابطه نا مشروع از جرایم منافی عفت است که در قانون مجازات برای آن مجازات های مشخصی تعیین شده است . با توجه به قانون مجازات این نوع جرم که از جرایم تعزیری است تا 99 ضربه شلاق می باشد .و امکان مجازات بیشتر از حد مشخص شده در قانون وجود ندارد .در خصوص جرایم تعزیری این امکان وجود دارد که مجازات ها به جزای نقدی تبدیل شوند اما تایید این مساله با قاضی است و قاضی با توجه به نوع جرم و میزان آن در خصوص تبدیل به جزای نقدی تصمیم می گیرد.برای اینکه در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده و بتوانید از درجه تخفیف بهره مند شوید می توانید طی یک لایحه درخواست تبدیل مجازات شلاق به وجه نقد یا تخفیف مجازات کنید

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید