در صورتی که فردی به علت بی حجابی دستگیر شود ،چه مجازاتی در این خصوص مشخص شده است؟

با سلام .ابلاغی برایم آمده با مضمون بی حجابی و توهین به مامور دولت .آیا حکم زندان برایم صادر می شود؟
پاسخ کارشناس
یکی از جرایمی که دارای جنبه عمومی می باشد ،جرم بد حجابی است .این جرم می تواند شاکی خصوصی هم داشته باشد. فردی که به عنوان شاکی خصوصی از بد حجابی شخصی شکایت می کند باید دچار ضرر شده باشد در غیر این صورت فقط قادر به اطلاع دادن این جرم است.هم مردم عادی و هم دادستان می توانند از این جرم شکایت کنند.فرد بد حجاب می تواند هم توسط نیروهای انتظامی وبسیج و هم ظابطان دادگستری قابل توقیف است و از طریق آن ها به مراجع قضائی تحویل داده می شوند.یکی از وظایف نیروهای انتظامی برخورد با افرادبد حجاب است و نباید با این نیروها مقابله کرد زیرا که جرایم دیگری به جرم شمااضافه خواهد شد.در صورتی که فردی عادی به شماتذکر دهد ولی با وی مقابله شود و توهین و یا ضرب و شتم صورت گیرد،آن فردمی تواند به دلیل توهین و ضرب و شتم شکایت کند.مجازات مقرر در قانون مجازات برای زنان بدون حجاب شرعی در ملا عام ،حبس از ده روز تا دوماه ویا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال مقرر شده است. درماده 638 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که : هر کس به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر اینکه به کیفر آن عمل محکوم می شود، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .بی حجابی نیز ادسته اعمال حرام می باشد .پس علاوه بر حبس یا جزای نقدی به 74 ضربه شلاق نیز محکوم می شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید