در صورت اعسار هر سال به مبلغ دیه اضافه می شود؟

با سلام .در صورتی که حکم اعسار در خصوص پرداخت دیه صادر شود ،هر سال به مبلغ پرداختی با توجه به افزایش دیه اضافه می شود ،اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می گردد؟
پاسخ کارشناس
درمورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکوم علیه ، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه وتعیین نشود دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند چون محکوم علیه باید عین محکوم به را تقسیط شده به محکوم له بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید