در صورت مخفی کردن مجرم چه مجازاتی در پی دارد؟

سلام .بر اثرضرب و جرح از فردی شکایت کردم و ایشون محکوم شدند به حبس و پرداخت دیه .اما فراری هستند و من می دانم که پدر بزرگش اورا پنهان کرده است .در صورتی که این مساله را به دادگاه اطلاع دهم آیا پدر بزرگش هم متهم می شود؟
پاسخ کارشناس
گاهی ممکن است که فردی دستر بازداشتش صادر شده باشد اما هنوز محکوم نشده باشد ولی وی اقدام به فرار کند یا فردی که محکوم شده باشد از زندان فرار کند.در هر دو صورت فرد مجرم است و برای آن ها مجازات معین شده است.گاهی این افراد از دیگران برای فرار کمک می گیرند.افرادی که به متمین و مجرمین برای فرار کمک می کنند نیز مجرم هستند و مجازات می شوند. پس در صورتی که فردی را که متهم یا مجرم است ،مخفی کند و یا باعث فرار او شود به موجب قانون مجازات می شود.بر اساس ماده 123 قانون مجازات اسلامی : هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی‌ کننده یا کمک‌ کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی‌ خواهد شد و در سایر احوال مجازات از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی است. اما افرادی هستند که از مجازات مشخص شده در این ماده معاف اند:1- زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند 2- پدر و مادر و اجداد 3- اولاد و احفاد 4- برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید