در مواردی که جرایم تعزیری برای بار دوم انجام شوند مجازات به چه صورت است؟

با سلام در صورتی که فردی سرقت تعزیری برای اولین بار انجام داده باشد و محکوم گردد برای بار دوم اگر به همین عنوان دستگیر شود ،شرایط مجازات او به چه صورت است و آیا شامل تخفیف هم می شود؟
پاسخ کارشناس
جرایم تعزیری در قوانین کشور ما توسط قانونگذار مشخص شده است اما مانند مجازات های جرایم حدی نیستند و قاضی می تواند در این مجازات ها تغییر و تخفیف اعمال کند.البته مجازات های تعزیری هم این امکان را دارند که در صورت تکرار شدت بیشتری پیدا کنند به این صورت که اگر فردی جرمی مرتکب شود که مجازات آن در دسته مجازات های جرایم تعزیری یک تا شش باشد و از تاریخی که محکومیت فرد قطعی شود تا پایان آن و زمان اعاده حیثیت و شمول مرور زمان در خصوص اجرای مجازات ،برای بار دیگر مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ،برای او اشد مجازات های مربوطه مقرر می شود اما در صورتی که مجرم سه بار یا بیشتر محکومیت قطعی داشته باشد ،دیگر شامل تخفیف نمی شود.در صورتی که مجازات ها دارای جهات تخفیف باشند و جرم تکرار شده باشد ممکن است به این صورت ها اعمال شوند: الف – اگر مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد ب – اگر مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر کاهش دهد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید