در چه صورت می توان قرارداد اجاره را منتقل کرد؟

در صورتی که مستاجر زندان باشد و اعلام کند که قرارداد اجاره را به دیگری واگذار کنم چه باید کرد.آیا نوشتن به صورت دستی کافی است؟
پاسخ کارشناس
برای این کار می توانید قرارداد اجاره را اقاله کنید .اقاله به این معنی است که طرفین معامله توافق می کنند که قرارداد فی مابین از بین برود و در واقع اقاله شود و عوض معامله که میانشان رد و بدل شده است برگردانده شود .بهترین راه برای طرفین قرارداد اجاره برای بر هم زدن قرارداد اقاله است .برای این کار در صورتی که مستاجر دارای وکیل است یا خود او اقدام به اقاله قرارداد کنید .سپس در قرارداد گذشته شماره حسابی را که قرار است مبلغ ودیعه ای که مستاجر به شما داده است به آن شماره مندرج در قرارداد واریز کنید .اگر قرار بر این بود که مستاجر زندانی در زندان قرارداد را امضا کند حتما به این نکته توجه شود که امضا توسط مسئول زندان تایید گردد.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید