دستکاری کیلومتر

سلام نمایشگاه دار به خاطر این که ماشین را گرانتر بفروشد کیلومتر ماشین مدل 99را 20هزار کیلومتر کم کرده کار های دیگری انجام داده که خیلی مهم نیست هر چیز خوب که ماشین داشته باز کرده.مثلا روکش صندلی.
پاسخ کارشناس
خریدارانی که با این مسائل مواجه می شوند می توانند با استفاده از خیار تدلیس اقدام به فسخ معامله کنند .در واقع در زمانی که فروشنده عیوب راپنهان کرده باشد و یا ناچیز نشان دهد می توان از خیار تدلیس استفاده کرد .همچنین به جهت دستکاری در کیلومتر خودرو و ورود خسارت امکان مطالبه خسارت هم وجود دارد .البته دستکاری کیلومتر باید در دادگاه اثبات شود تا خسارت به شما تعلق بکیرد .همچنین این مسئله از جنبه کیفری نیز قابل پیگیری است .به موجب ماده 724 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد ‌و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌ پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید