سرقت حدی چیست و چه شرایطی دارد؟

با سلام .سال گذشته به همراه برادرم به منزل صاحب کارش رفتیم و درب گاو صندوق را بازکردیم و مقداری طلا و دلار را برداشتیم .بعد از چند ماه برادرم رادستگیر کردند ولی من دستگیر نشدم و برادرم هم اعتراف نکرده که من همراهش بودم.فردی به من گفت که برادرت سرقت حدی انجام داده است.سوالم این هست که سرقت حدی به چه معنا است ؟
پاسخ کارشناس
سرقت حدی،جرمی است که قانونگذار به صورت مستقل در خصوص آن مجازات قرار داده است. سرقت حدی ،سرقتی است که مجازات آن بر اساس حدود است و سرقت تعزیری در قسمت تعزیرات قانون مجازات آمده و مجازات این جرم تعزیر است . شرایط سرقت حدی در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده است و این شرایط اینگونه می باشند: شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد؛ یعنی مالی که دزدیده شده است باید از لحاظ حقوقی مالیت داشته باشد در غیر این صورت سرقت حدی نیست. مال مسروق در حرز باشد؛ حرز یعنی مکانی که عرفا اموال برای محافظت در آنجا قرار داده می شود ، مثل پارکینگ برای اتومبیل. سارق هتک حرز کند، هتک حرز یعنی اینکه آن محلی که برای نگهداری مال است را از بین ببرد، مثل اینکه قفل دربی را بشکند یا باز کند . سارق مال را از حرز خارج کند؛ بعد ار اینکه هتک حرز را انجام داد، شخص سارق مال را از حرز خارج کند تا شامل سرقت حدی شود. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد .در واقع سرقت حدی فقط اموال خصوصی را در بر می گیرد و سرقت اموال عمومی، یک جرم متفاوت است سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد مال مسروق، خودش یک مالی که قبلا سرقت یا غصب شده است نباشد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید