سفته سفید

با سلام من در شرکتی مشغول به کار بوده ام و کارفرما از من سفته سفید بابت حسن انجام کار گرفته است ولی به من رسیدی تحویل نداده و در قرارداد هم اخذ سفته ذکر نشده است، حال پس از اتمام همکاری ایشان سفته های من را به شخص دیگری داده است و آن فرد هم درخواست وصول مبلغ سفته را کرده است، الان من باید چیکار کنم؟
پاسخ کارشناس
با سلام .این کار غیر قانونی است و سوء استفاده از سفته سفید امضا و خیانت در امانت می باشد که جرمی کیفری است.بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی : هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد .ماده 674 قانون مجازات اسلامی هم بیان می کند : هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. .در واقع شما سفته را برای حسن انجام کار به امانت نزد کارفرما داده بودید و ایشان خیانت در امانت کرده است .در خصوص این نوع پرونده ها از طریق کارشناس خط عدم تطابق خطوط مشخص می گردد .همچنین به شهادت شهود نیز نیاز دارید .همچنین در صورتی که خیانت در امانت اثبات گردد امکان تعلیق مجازات هم برای آن فرد وجود ندارد و مجازات اجرا می شود .پس با توجه به توضیحات می توانید در خصوص خیانت در امانت و سوء استفاده از سفته سفید امضا از کارفرمای خود شکایت کیفری کنید و در اینن خصوص باید شکوائیه ای دقیق تنظیم گردد .برای راهنمایی بیشتر باشماره های داخل سایت تماس حاصل کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید