شرایط شهادت دروغ چیست؟

در روستای ما بر سر زمین های پدری با پسر عموهایمان دچار مشکل شدیم .در شورای روستا افراد قدیمی آمدند و به دروغ شهادت دادند که زمین ها متعلق به عموی من بوده است .الآن اسنادی را پیدا کردم که ثابت می کند زمین ها متعلق به پدرم بوده است.می خواستم بدانم می توان علیه افرادی که به دروغ شهادت دادند شکایت کنم؟زیرا شهادت دروغ آن ها باعث شد تا چند سالی از منفعت آن زمین ها نتوانیم استفاده کنیم.با تشکر
پاسخ کارشناس
در بحث شهادت ،فردی که برای ادای شهادت حاضر می شود سوگند می خورد و در صورتی که شهادت دروغ بدهد ،به دلیل شهادت کذب مجرم می باشد و مرتکب جرمی عمدی شده است. مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی ، جرم شهادت کذب در صورتی محقق می شود که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد . در واقع اگر شهادت دروغ در غیر از دادگاه و مکان هایی باشد که عنوان دادگاه را نداشته باشند مانند مکان های انتظامی ،جرم شهادت دروغ محقق نمی شود.همچنین علاوه بر اینکه شهادت دروغ باید در دادگاه صورت گیرد ،باید در محضر مقام رسمی این اتفاق صورت گیرد در غیر این صورت هم جرم شهادت دروغ محقق نمی شود.البته فقط مقامات قضایی نیستند که شامل مقامات رسمی می باشند بلکه افراد دیگری نیز در قانون مشخص شده اند که اگر در نزد آن ها هم شهادت کذب داده شود،جرم شهادت کذب محقق خواهد شد .مااند شهادت کذب در ثبت احوال طبق ماده 49 قانون ثبت احوال اگر کسی در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت موثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول شهادت دروغ است.پس جمیع این شرایط باید موجود باشد و شکایتی که شامل این شرایط نباشد مستمع نخواهد بود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید