شهادت شهود چگونه مردوود است؟

اگر در جلسه‌ی دادرسی به جای یکی از شهود اصلی شخص دیگری برای دادن شهادت برده شود، قاضی می‌تواند شهادت شهود را مردود اعلام کند؟
پاسخ کارشناس
در محاکم دادگستری از اموری که کم‌وبیش موردتوجه افراد در مشکلات حقوقی و کیفری قرار می‌گیرد و نقش به سزایی درنتیجه‌ی احکام خواهند داشت. شهادت شهود یکی از راه‌های اثبات خواسته در محاکم می‌باشد که در محکمه در خصوص آن اتفاق توضیحاتی را می‌دهند. با توجه به ماده 1258 قانون مدنی یکی از دلایل اثبات دعوا شهادت است قاضی نیز این اختیار را دارد که شهادت را بپذیرد یا رد کند شهادت یک سری از شرایط قانونی را دارا باشد با توجه به ماده 1313 قانون مدنی بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و شهادت مجنون و افرادی که به سن بلوغ (15 سال تمام) نرسیده باشند قابل قبول نیست. افرادی که برای ارائه‌ی شهادت حضور پیدا می‌کنند نباید به زور و اجبار و با اکراه شهادت دهند و این نوع شهادت اعتباری ندارد. در حقیقت شاهد باید با قصد و اختیار خود حاضر شود. اگر فردی شهادت کذب بدهد با توجه به قانون دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود و اگر کذب بودن شهادت به اثبات برسد از لحاظ مدنی باید خسارت پرداخت کند و شامل مجازات کیفری نیز خواهد شد. گاهی این امکان وجود دارد که گواهی بر گواهی داده شود. بدین معنی که فردی به شهادت دیگر گواهی می‌دهد. زیرا شاهد به دلایلی اعم از غیبت، بیماری، سفر، حبس و ... نتوانسته در دادگاه حضور پیدا کند و در این صورت گواهی به شهادت گواه اصلی قابل استماع می‌باشد. شهادت شهود باید از روی قطع و یقین باشد و شهادتی که بر پایه حدس و گمان باشد استماع نیست. بر طبق قوانین شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد قرار دارد. در خصوص اینکه در جلسه‌ی دادرسی شاهد دیگری به جای شاهد اصلی برده شود باید ذکر کرد که اگر شاهد اصلی با توجه به دلایل قانونی نتوانسته حضور پیدا کند و شهادت شاهد دیگری گواهی بر شهادت اصلی باشد و قاضی در این زمینه به علم و یقین رسیده باشد پذیرفته می‌شود ولی اگر قاضی با توجه به علم خود به صحت شهادت پی نبرد، آن را مردود اعلام می‌کند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید