شکایت اززوج به دلیل تهمت

سلام و وقت بخیر .بنده به جهت عسر و حرج منزل را ترک کردم و مدتی است در خانه پدرم هستم .همسرم الکلی است و دست بزن دارد .جدیدا هم بهانه کتک هایش این است که بنده رابطه ی پنهان دارم در صورتی که دروغ محض است .بنده زنی مقید و خانواده دار هستم .برای این تهمت ها به چه صورت از ایشون شکایت کنم؟
پاسخ کارشناس
افترا یعنی فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد بدون اینکه توانایی اثبات داشته باشد . ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . افترا زننده باید بداند و علم داشته باشد که چیزی که نسبت می دهد جرم است و این کار را به عمد انجام داده باشد . برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده ۶۹۹ عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.پس با توجه به شواهد و مستندات سوء نیت وی را اثبات کنید و سپس به دلیل تهمت و افترا از ایشان شکایت کنید و شکوائیه تنظیم کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید