شکایت از فردی به عنوان تحصیل مال نامشروع به چه صورت است؟

با سلام و خسته نباشید .پدر بنده از کسبه بازار هستند و در محل و بازار صاحب شهرت هستند .مدتی پدرم در بستر بیماری بودند.فردی با استفاده از نام و امضای پدرم اقدام به گرفتن اجناس از دیگر کسبه کرده است.آیا می تواند در خصوص این کار به عنوان تحصیل مال نامشروع شکایت کرد؟با تشکر
پاسخ کارشناس
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: "مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. البته با توجه به رویه جدید دستگاه قضایی ، باید در دادگاه دادخواست دعوای استرداد مال را برای رد مال ارائه داد و برای این کار باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.شکوائیه باید در برگه های مخصوص به همراه ادله مکفی نوشته شود .از این طریق پرونده به داسرای محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید