لوازم ماشین ام در مکانیکی برداشته شده است

سلام .وقت بخیر .ماشینم را در 7 فروردین برای تعمیر به مکانیکی بردم .تعمیرات انجام شد ولی بعد از 3 روز .بعد از اینکه ماشین را تحویل گرفتم ولی داخل اگزوز کمی صدا می داد که قبلا اینطور نبود .برای معاینه فنی اقدام کردم ولی معاینه فنی ماشینم رو به علت نداشتن کاتالیست رد کرد .بنده میدونم که ماشینم کاتالیست داشت و سال گذشته هم معاینه فنی بردم .اینجا به من گفتند که کاتالیست از روی ماشینت باز شده .به چه صورت می تونم شکایت کنم؟
پاسخ کارشناس
هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا ، براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یابه مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.همچنین سرقت لوازم ماشین هم رخ داده است .در واقع سرقتی تعزیری است .در صورتی که سرقتی شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ،از نوع تعزیری است و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.برای همین شما می توانید علیه فردی که خودرو را تعمیر کرده است شکوائیه ای به جهت خیانت در امانت و سرقت تنظیم کنید .برای اقدامات اولیه باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید