مبلغ جریمه فسخ قرارداد خرید ملک چقدر است؟

با سلام .در صورتی که میزان خسارت در قرارداد خرید ملک مسکونی مشخص نشود ،میزان جریمه فسخ چقدر خواهد بود ؟
پاسخ کارشناس
قرارداد خرید و فروش و هر قرارداد دیگری برای طرفین آن ایجادد تعهد می کند .عدم انجام تعهدات در قرارداد ها دارای ضمانت اجراهای قانونی است و طرفین می توانند به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل طرح دعوا کنند .با فسخ ،قرارداد منحل می شود .اما قرارداد بیع یک عقد لازم است .یعنی طرفین موظف به انجام تعهدات خود می باشند و نمی توانند با تصمیم خود قرارداد را ازبین ببرند .اما در شرایطی امکان فسخ در عقود لازم فراهم می شود .طرفین یک قرارداد می توانند در ضمت عقد یا در عقدی جداگانه برای طرفین یا شخص ثالث شروطی را مقرر کنند . بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.در ماده 400 نیز بیان شده است که : اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.پس در صورتی که شرایط فسخ مانند عیب در مبیع یا انواع خیارات که باعث سقوط تعهد می شود محرز گردد امکان فسخ مهیا خواهد شد .حال میزان خسارت دریافتی به جهت فسخ معامله در عقد بیان می شود .همچنین طرفین می توانند شرطی را به جهت خسارت تاخیر در قرارداد اضافه کنند .میزان خسارت هم بستگی به میزانی دارد که در قرارداد معین شده است .البته میزان خسارت نمی تواند نامتعارف باشد . در صورتی که شرطی در قرارداد قید شده باشد اما فاقد زمان باشد هم شرط و هم بیع باطل خواهد بود .همچنین طرفین می توانند مبلغی را به عنوان وجه التزام با توجه به ماده 230 قانون مدنی در قرارداد مقرر کند .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید

تقی پور
6 تیر 1400
سلام و عرض ادب ما ملکی را فروخته و ملکی را خریده بودیم ؛به دلیل اقاله ملک فروخته شده ما ملک خریداری شده را اقاله نمودیم؛ مبلغ کمیسیون چگونه خواهد بود؟
بر طبق تعرفه