مجازات افرادی که افترا و تهمت می‌زنند چیست؟

در یک مهمانی به شوخی به یکی از دوستانم گفتم که تو دزدی .چند وقت بعد متوجه شدم که او بر اساس فیلم های آن مجلس به دلیل تهمت و افترا از بنده شکایت کرده است.من سوء نیتی نداشتم و از روی شوخی این حرف را زدم.آیا با این حرف بنده مجرم هستم؟
پاسخ کارشناس
نسبت دادن جرمی به دیگری بدون اینکه بتواند اثبات کند افتراء گفته می‌شود. افتراء به‌نوعی تهمتی است که شخصی به‌منظور متهم کردن دیگری انجام می‌دهد. با توجه به ماده‌ی 697 تغزیرات قانون مجازات اسلامی شخصی که به وسیله‌ی اوراق چاپی، اوراق خطی، چاپ در روزنامه و جراید، صحبت در مجامع عمومی و یا هر راه دیگری، امری را به شخصی منتسب نماید که آن امر در قوانین کشور جرم اعلام شده و نتواند امر انتساب شده را به اثبات برساند، مجازات خواهد شد. بر طبق قانون از مواردی که برای مجرم حد در نظر گرفته می‌شود، مجرم محکوم به 1 ماه تا 1 سال حبس و حداکثر تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها محکوم می‌شود. با توجه به ماده‌ی 699 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی عالماً و عامداً با هدف مجرم جلوه دادن دیگری از آلات، ادوات و اشیایی که یافتن آن از دید قانون جرم محسوب می‌شود، استفاده نماید و آن را بدون اطلاع دیگری و به‌صورت مخفیانه در محل سکونت، محل کسب و یا اشیای متعلق به وی قرار دهد به‌طوری‌که این اقدام به تعقیب شخص مزبور بیانجامد پس از صادر شدن قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی دیگری، با افتراء دهنده بر اساس قانون برخورد خواهد شد. 6 ماه تا 3 سال حبس یا حداکثر تا 74 ضربه شلاق مجازات مفتری خواهد بود. ارتکاب جرم باید به‌صورت عالمانه و عامدانه باشد تا فرد افتراء دهنده مجرم شناخته شود. در محاکم جرم افتراء باید ثابت شود و افترادهنده اگر نتواند افترای خودش را اثبات کند مستحق مجازات می‌شود.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید