مجازات جعل چیست؟

در صورتی که فردی از شخصی که خواب بوده اثر انگشت بگیرد و امضای او را جعل کند چگونه می توان از او شکایت کرد؟
پاسخ کارشناس
درماده 536 قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب 1392 بیان شده است: هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند و یا با علم به جعل و تزویر از آن اسناد استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شدبرای رسیدگی باید اصل مدارم و مدارکی که جعل شده است مورد کارشناسی قرار گیرد در این صورت این مدارک جهت رسیدگی به قاضی ارجاع داده می شود همچنین اطلاعات کامل در خصوص جاعل باید به دادسرا داده شود.برای شکایت و پیگیری جرم جعل مرجع رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب است که جعل در آن حوزه صورت گرفته است.در صورتی هم که محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی دارد. در خصوص مجازات جرم جعل در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 532 تا 536 مجازات جرم مشخص شده است که با توجه به اسناد جعل شده ،مجازات های متفاوتی وجود دارد: اگر جعل امضا یا دست نویس شخص رهبری یا روسای سه قوی نظام باشد به مجازات ۱۵-۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در ماده دیگری امده که هرکس اسناد و نوشته های غیر رسمی را جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند علاوه برجبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید