مجازات فروش مهریه توسط مرد

با سلام .در زمانی که بنده به سفر رفته بودم شوهرم اقدام به فروش جهیزیه بنده کرده است .البته قرار بود که ما از هم جدا شویم .ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است .لطفا راهنمایی کنید به چه نحوی جهیزیه ام را پس بگیرم .تمام لوازم نو بودند چون ما دو سال بیشتر نیست که ازدواج کرده ایم .
پاسخ کارشناس
در قوانین ما متاسفانه به گونه غلط رسم شده است که جهیزیه را دختر باید دهد .اما این را بدانید که دختر وظیفه ای در قبال تهیه جهیزیه ندارد .اما در صورتی که مالی را با خود به خانه شوهر بیاورد ،مالک آن مال است و مرد می تواند از آن لوازم استفاده کند . اما در صورتی زن و مرد تصمیم به جدایی بگیرند زن می تواند جهیزیه خود را ببرد و در صورتی مرد از بازگرداندن جهیزیه استنکاف نماید زن می تواند دادخواست استرداد جهیزیه بدهد .در صورتی که مرد بدون رضایت زن ،جهیزیه را بفروشد مرتکب جرم شده است .در این صورت زن می تواند از مرد شکایت کیفری فروش مال غیر کند .برای شکایت زن باید شکوتئیه ای تنظیم کند .مرجع صالح به رسیدگی دادسرای محل وقوع جرم یا همان محلی است که جهیزیه در آن جا قرار دارد .برای اقدام به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنید .مجازات متهم حبس از یک تا هفت سال که قاضی میزان آن را تعیین می کند . پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است . بازگرداندن مال به صاحب آن از دیگر مجازات های مرد است . انفصال مادم العمر از خدمات دولتی خواهد بود در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد .برای اثبات اینکه جهیزیه متعلق به زوجه است باید سیاهه که لیست اموال است و به امضای شهود رسیده است وجود داشته باشد .در صورت نبود فاکتور لوازم ارائه شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید